Power BI Premium

Giới thiệu Power BI Premium và Power BI Premium Per User

Power BI Premium được thiết kế cho BI doanh nghiệp và tự phục vụ hợp nhất. Nghĩa là, cho dù đó là một lượng lớn dữ liệu ở cấp doanh nghiệp hay một nhà phân tích kinh doanh đang xây dựng nó, đều có thể đạt được bằng Power BI Premium.  Trước đây, giá của Power BI dựa trên công suất và do đó, nó tương đối không phù hợp với các cá nhân và nhóm nhỏ. Để phục vụ khách hàng tốt hơn, Power BI đã giới thiệu Premium Per User (PPU), một cách tiếp cận mới để cấp phép cho mỗi người dùng các tính năng cao cấp. Nó không chỉ bao gồm tất cả các tính năng được cấp phép của Power BI Pro mà còn bao gồm các tính năng như báo cáo phân trang, AI và các tính năng khác hiện chỉ có trong phiên bản Premium. Bạn có thể tham khảo tại trang trả phí của Microsoft Power Bi Premium tại link này: https://powerbi.microsoft.com/en-us/pricing/ Về khía cạnh chi phí Không giống như Power BI Premium, được thanh toán trên cơ sở dung lượng, Power BI Premium per User (cho mỗi người dùng) sẽ có giá 20 đô la Mỹ cho mỗi người dùng mỗi tháng cho một giấy phép. Đối với người dùng đã có giấy phép Power BI Pro độc lập hoặc giấy phép Microsoft 365 E5, sẽ có thêm $ 10 cho mỗi người dùng mỗi tháng. yingyinr_2-1637635059398.png Tính năng được cung cấp Power BI Premium là gói đăng ký Microsoft 365 cấp đối tượng thuê có sẵn trong hai họ SKU (Đơn vị lưu giữ hàng hóa) (P&EM SKUS). Tất cả các SKU Power BI Premium đều có sẵn dưới dạng các nút dung lượng, mỗi nút trong số chúng đại diện cho một lượng tài nguyên bao gồm bộ xử lý, bộ nhớ và bộ nhớ. Quá trình xử lý được thực hiện bởi một số lõi v, được chia đều cho phần phụ trợ và giao diện người dùng. Power BI Premium per User (cho mỗi người dùng) cho phép người dùng mua các tính năng cao cấp trên cơ sở mỗi người dùng hoặc trên cơ sở dung lượng như P1, P2, v.v. theo cách thông thường. Các tài nguyên lưu trữ sẽ được chia sẻ bởi tất cả người dùng giấy phép PPU trong tổ chức. Nếu có nhiều người dùng trong tổ chức của bạn, bạn có thể sử dụng giấy phép PPU để nhận các lợi ích nâng cao. Khi mua giấy phép PPU, bạn không cần chọn bất kỳ v-core nào cho dung lượng PPU. Sẽ luôn chỉ có một dung lượng PPU cho mỗi người thuê và dung lượng này sẽ khả dụng khi người dùng lần đầu tiên được chỉ định giấy phép PPU cho người thuê đó. Người dùng không cần phải lo lắng về khái niệm của bất kỳ v-core nào trong dung lượng PPU. Sự khác biệt giữa Power BI Premium per User cho mỗi người dùng và tính năng được cung cấp: Hiện tại, người dùng có thể truy cập các tính năng Đặc biệt cho mỗi người dùng thông qua giấy phép Đặc biệt cho mỗi người dùng, bao gồm tất cả các tính năng của Power BI Pro. yingyinr_3-1637635059402.png * Đặc biệt cho mỗi người dùng (PPU) chỉ hỗ trợ BYOK khi nó được kích hoạt trên toàn bộ đối tượng thuê. Ngoài ra, Power BI Premium Per user không hỗ trợ không gian làm việc cổ điển, nó chỉ hỗ trợ không gian làm việc V2. không gian làm việc cổ điển và không gian làm việc của tôi bị chặn. Bạn không thể gán dung lượng PPU cho không gian làm việc cổ điển. Bạn cũng không có tùy chọn để hoàn nguyên về không gian làm việc Cổ điển từ Không gian làm việc mới. Trong khi PPU cung cấp hầu hết các tính năng cao cấp cho người dùng cá nhân, nó khác đáng kể so với Power BI Premium về mặt Chia sẻ. PPU không cấp cho người dùng quyền phân phối không giới hạn. Khi bạn có giấy phép Đặc biệt, các báo cáo và nội dung ở dung lượng Đặc biệt có thể được chia sẻ với những người dùng có giấy phép miễn phí.  Điều này rất hữu ích cho các tổ chức lớn muốn nhiều người dùng xem và tương tác với các báo cáo và dữ liệu vì họ không cần tất cả mọi người phải có giấy phép Power BI Pro và chỉ cần giấy phép Power BI Free để xem nội dung. Nhưng PPU không làm điều đó và bất kỳ nội dung nào được lưu trong không gian làm việc PPU chỉ có thể được chia sẻ với những người dùng cũng có Power BI Premium Per User. Tổng kết lại:  Trên đây là một số giải thích về sự khác biệt giữa Power BI Premium và Power BI Premium Per User, bạn có thể chọn cách tiếp cận Power BI Premium của riêng mình theo nhu cầu nhé. Tham khảo khóa học Power BI tại học viện GNV tại đây, khóa học được đào tạo bởi chuyên gia được Microsoft ủy quyền (Microsoft Certifed Trainer)
Đăng ký tư vấn khóa học
Vui lòng chọn các khóa học bạn quan tâm để có thể nhận được tư vấn phù hợp nhất

Nội dung