quick measure trong power bi

Quick measure trong Power BI là gì?

Quick Measure trong Power BI là một cách nhanh chóng để tạo một hàm tính DAX (Quick = nhanh chóng, Measure = hàm tính).  Bạn có cần phải có một thiết lập đặc biệt để sử dụng Quick Measure? Không. Hãy cùng học viện GNV tìm hiểu xem nó hoạt động như thế nào nhé.

Hãy bắt đầu với một ví dụ từ Năm đến nay. Bạn muốn tạo một tính toán doanh thu cho một năm, nhưng không biết làm thế nào? Đây là một biện pháp nhanh chóng được xây dựng cho bạn;

Trong tab Home của Power BI Desktop, chọn New Quick Measure.

Bạn sẽ thấy hộp thoại Quick Measure yêu cầu tính toán và hiển thị danh sách các bảng và trường ở phía bên tay phải.

Chọn tổng số từ đầu năm đến nay từ danh sách các phép tính (Year – to – date Total)

Đối với mọi phép tính, sẽ có các tham số đầu vào để thiết lập. Đối với hàng năm, các tham số đầu vào là trường Ngày (date) và biểu thức dưới dạng Giá trị cơ sở (Base Value):

Kéo và thả SalesAmount từ danh sách các trường ở phía bên phải vào phần Giá trị cơ sở. Bạn sẽ thấy nó có dạng Sum of SalesAmount (Bạn có thể thay đổi nó thành các hàm tính khác khác nếu bạn muốn);

Nếu bạn muốn thay đổi tập hợp, bạn có thể làm theo cách này;

Đối với ví dụ này, tôi sẽ giữ tập hợp là Sum. Trường Ngày là tham số đầu vào tiếp theo. Ngay cả khi bạn không biết những thông số đó là gì, bạn có thể di chuột vào nút thông tin bên cạnh tên thông số và xem mô tả về nó.

Đối với trường Ngày, tôi chuyển trường Ngày đặt hàng từ FactInternetSales. Xin lưu ý rằng đối với ví dụ này, tôi đang sử dụng thứ nguyên Ngày mặc định / tích hợp trong Power BI. Nếu bạn muốn tìm hiểu thứ nguyên Ngày mặc định trong Power BI là gì (Quick measure trong Power BI)

Bây giờ bấm vào OK. Biểu thức DAX của bạn đã sẵn sàng!

SalesAmount YTD =
IF(
ISFILTERED('FactInternetSales'[OrderDate]),
ERROR("Time intelligence quick measures can only be grouped or filtered by the Power BI-provided date hierarchy or primary date column."),
TOTALYTD(
SUM('FactInternetSales'[SalesAmount]),
'FactInternetSales'[OrderDate].[Date]
)
)

Toàn bộ biểu thức được tạo bởi thuật sĩ đo nhanh. Bạn đã không viết dù chỉ một dòng mã cho nó. Bây giờ hãy sử dụng nó một cách trực quan. Đối với hình ảnh trực quan này, tôi đã sử dụng OrderDate, SalesAmount và thước đo nhanh mới được tạo tên là SalesAmount YTD.

Bạn có thể thấy trong ảnh chụp màn hình ở trên biện pháp này hoạt động tuyệt vời như thế nào mà không cần phải viết câu lệnh DAX.

Quick measure trong Power BI DAX được xác định trước cho các tính toán phổ biến nhất. Đây là một cách dễ dàng để bắt đầu phân tích với DAX và Power BI mà không cần biết về ngôn ngữ DAX.

Tôi không nói rằng bạn không cần phải học DAX, cuối cùng bạn sẽ cần nó trong con đường trở thành nhà phát triển Power BI. Không có cách nào để giải quyết vấn đề này, nếu bạn muốn giỏi phân tích trong Power BI, bạn cần phải học DAX. 

Tất cả những gì tôi đang nói là nếu bạn là người dùng doanh nghiệp, không có kinh nghiệm về DAX, bạn vẫn có thể bắt đầu xây dựng một mô hình và tạo các tính toán cho nó một cách dễ dàng. Rõ ràng là để thực hiện các thay đổi tùy chỉnh hoặc một số tình huống phức tạp, bạn cần phải tự viết báo cáo DAX hoặc sửa đổi số đo nhanh đã tạo.

Tổng số đang chạy (Running Total)

Giả sử một ví dụ khác là lấy Tổng Doanh số bán hàng qua tất cả các năm. Đây là biện pháp nhanh chóng trông như thế nào cho nó;

Phần năm của OrderDate sẽ được sử dụng làm trường để đặt lại tổng số đang chạy nếu giá trị lặp lại và tổng của SalesAmount sẽ là biểu thức của chúng tôi. Đây là kết quả;

Như bạn có thể thấy, phép đo nhanh chỉ đơn giản là cung cấp đầu ra cần thiết.

Danh sách giá trị kết hợp (Concatenated list of values)

Một ví dụ khác về các phép đo nhanh là Danh sách giá trị được kết hợp, có thể hữu ích để xem một số chi tiết về một danh mục cụ thể. Đây là cấu hình đo lường cho điều đó;

Và đầu ra, hiển thị 3 Tên đầy đủ từ mỗi danh mục được ghép với nhau;

Các lựa chọn Quick measure trong Power BI hiện có

Danh sách quick measure trong power bi hiện tại là các hàm tính rất phổ biến, đây là một số lựa chọn hiện có;

Tuy nhiên, danh sách đang được cập nhật hàng tháng với phiên bản mới của Power BI Desktop. Nếu bạn quan tâm đến một biện pháp nhanh không có trong danh sách, bạn có thể gửi ý tưởng về những gì bạn muốn:

Ngoài ra còn có Thư viện các biện pháp nhanh trong trang web cộng đồng Power BI  có thể là một nguồn bổ sung các biện pháp nhanh bổ sung. Thông thường, các biện pháp sẽ được thêm từ thư viện đó vào danh sách Các biện pháp nhanh của Power BI Desktop dần dần.

Quan niệm sai lầm khi sử dụng Quick Measure trong Power BI

Các phép đo nhanh hoạt động với Thứ nguyên ngày mặc định hoặc tùy chỉnh

Có một quan niệm sai lầm phổ biến cho rằng các biện pháp Nhanh chỉ hoạt động với thứ nguyên ngày tùy chỉnh, không hoạt động với thứ nguyên mặc định. Đây không phải là sự thật. Như bạn thấy ở trên, nó hoạt động hoàn hảo với thứ nguyên Ngày mặc định và nó cũng hoạt động hoàn hảo với thứ nguyên Ngày tùy chỉnh.

DAX không bao giờ lỗi thời

Một quan niệm sai lầm khác đang nói rằng bây giờ chúng ta đã có một bộ sưu tập các biện pháp nhanh chóng, thì chúng ta không cần phải học DAX! Điều đó không đúng, và sẽ không bao giờ. Bạn phải học cách viết báo cáo DAX bởi vì, đối với mọi doanh nghiệp và yêu cầu, luôn có phần thử thách có thể khác với giải pháp chung được đề xuất trong biện pháp nhanh. Phép đo nhanh có thể là một khởi đầu tốt để tạo ra phép tính phân tích của bạn, nhưng nó không phải là câu trả lời cuối cùng. Bạn cần viết DAX để có được sức mạnh phân tích tối đa trong bộ công cụ Power BI.

 

  • Tìm hiểu thêm về khóa học Power BI tại học viện GNV (Đào tạo bởi chuyên gia đào tạo được Microsoft ủy quyền)
Đăng ký tư vấn khóa học
Vui lòng chọn các khóa học bạn quan tâm để có thể nhận được tư vấn phù hợp nhất

Nội dung