Cách sử dụng Key influencers

Cách sử dụng Key influencers visual trong Power BI.

Trong một bộ số liệu bao gồm các trường (cột) luôn có các biến gây ảnh hưởng lẫn nhau. Một công cụ rất hay trong Power BI giúp người dùng có thể phân tích mức độ ảnh hưởng giữa các trường dữ liệu. Hãy cùng học viện GNV tìm hiểu Cách sử dụng Key influencers visual trong Power BI qua bài viết này nhé.

Cách sử dụng Key influencers visual trong Power BI

Key influencers visual trong Power BI giúp bạn hiểu các yếu tố đang ảnh hưởng đến một chỉ số cụ thể. Nó phân tích dữ liệu của bạn cho bạn, xếp hạng các yếu tố quan trọng và sau đó hiển thị các yếu tố đó như những người có ảnh hưởng chính. Hình ảnh cũng giúp bạn đối chiếu tầm quan trọng tương đối của những yếu tố này, có nghĩa là bạn có thể xây dựng hình ảnh của mình trong khi hiểu những yếu tố nào tác động đến hình ảnh đó và lý do tại sao hình ảnh xuất hiện theo cách mà chúng thực hiện.

Trong ví dụ này, bạn đã xây dựng một số hình ảnh trực quan cho nhóm Dịch vụ khách hàng và bây giờ bạn muốn hiểu các yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất đến chỉ số của mình. Cụ thể, bạn muốn tìm ra những yếu tố nào là doanh số bán hàng. Một yếu tố có thể là loại khách hàng và một yếu tố khác có thể là vị trí, nhưng bạn không chắc chắn. Biểu đồ Key influencers visual trong Power BIsẽ tìm thấy thông tin đó cho bạn.

Để thiết lập những người có ảnh hưởng chính, trước tiên hãy thêm trực quan Key influencers visual vào báo cáo của bạn bằng cách chọn biểu tượng Key influencers visual trên ngăn Hình ảnh hóa . Sau đó, điền vào hình ảnh bằng các chỉ số mà bạn muốn đo lường. Trong trường hợp này, bạn quan tâm đến việc bán hàng, vì vậy trong trường Phân tích tốt, bạn sẽ thêm trường Bán hàng và trong trường Giải thích theo tốt, bạn sẽ thêm trường Thành phố và Tên sản phẩm . Cập nhật trực quan theo các trường mà bạn đã thêm và sau đó cho thấy ảnh hưởng của các trường đó đối với dữ liệu của bạn.

Cách sử dụng Key influencers

Bây giờ bạn có thể sử dụng danh sách thả xuống Điều gì ảnh hưởng … để xem điều gì đã khiến dữ liệu giảm hoặc tăng. Hình ảnh trước đó cho thấy doanh số bán hàng tại California có thể cao hơn 130.700 USD so với doanh số bán hàng ở các thành phố khác.

Sưu tầm: Quang Nguyễn – Microsoft Certified Trainner

Nội dung