cài đặt power bi

Hướng dẫn cài đặt phần mềm Power BI và đăng ký tài khoản Power BI Service

1. Hướng dẫn cài đặt Power BI desktop Bước 1: Tải phần mềm Power BI phiên bản mới nhất tại trang chủ Microsoft: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=58494 Bước 2: Lựa chọn ngôn ngữ là “English” và nhấn nút “Download” để tiến hành tải xuống, lựa chọn phiên bản […]